Plătești în rate prin cardul de cumpărături Star BT și Alpha BankAi nevoie de ajutor? Contactează-ne 031 333 0330  

Meniu

Regulament campanie Black Friday 2023

Art. 1 ORGANIZATORUL PROMOTIEI
Organizatorul promotiei "Campanie Black Friday" (denumită în continuare "Promotia") este S.C. Super Ball S.R.L. (denumită în continuare "Organizator"), cu sediul în Ortișoara, 282B, Jud. Timiș, România, cod poștal 307305. Promotia se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit in continuare "Regulament", care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială.

Art.2 DURATA PROMOTIEI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE
Perioada în care se va desfășura Promotia este 09.11.2023 - 26.11.2023, inclusiv. Promotia se desfășoară pe teritoriul României, pe site-ul www.green-future.ro, în limita stocului disponibil a produselor de pe Site.

Art.3 PARTICIPANȚI ȘI PRODUSE PARTICIPANTE LA PROMOTIE
La această Promotie pot participa atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice. Promotia se aplică la produsele semnalizate Black Friday, vândute de Green Future pe www.green-future.ro.

Art.4 DREPTUL LA PARTICIPARE
La Promotie poate participa orice persoană fizică în varstă de 18 ani împliniți sau cu vârsta de peste 18 ani la data începerii promotiei sau persoană juridică/persoană fizică autorizată/asociații familiale (denumită în continuare "Participant") cu domiciliul în România. Prin participarea la această Promotie, participanții acceptă integral și liber consimțit prevederile acestui Regulament.

Art.5 FORȚĂ MAJORĂ ȘI CAZ FORTUIT
În orice situație de forță majoră sau caz fortuit care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea și continuarea Promotiei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi impiedicată.

Art.6 ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA PROMOTIEI
Prezenta Promotie poate fi întreruptă, modificată, suspendată sau poate înceta în orice moment în cazul în care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica datele și durata Promotiei și de a face public acest lucru. Orice acțiune dintre cele enumerate anterior va fi adusă la cunoștință publicului prin publicare cu 24 (douăzecișipatru) de ore înainte pe pagina www.green-future.ro.

Art.7 ALTE REGLEMENTARI
În caz de tentativă sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte îndreptate împotriva și la adresa Organizatorilor sau partenerilor acestuia, aceștia își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și tragerea la răspundere în condițiile legii a celor vinovați, inclusiv dar fără a se limita la descalificarea participanților la Promotie. Prezentul regulament de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondență a Organizatorului S.C. Super Ball S.R.L., cu sediul în Ortisoara, 282B, Jud. Timiș, România, cod poștal 307305 sau poate fi solicitat la adresa contact@green-future.ro.

Art.8 PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la această Promotie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul organizării și desfășurării Promotiei. În calitate de persoană vizată, Participantul are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.

Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin:

Transmiterea unui e-mail la adresa: privacy@green-future.ro sau
Transmiterea solicitării prin curier/poștă, la Ortisoara, 282B, Jud. Timiș, România, cod poștal 307305, în atenția Responsabilului cu protecția datelor

Top